Franchissement de digue ... en pirogue

Franchissement de digue ... en pirogue